Financieel gezond

Financieel gezond

In juli 2011 heeft Graydon Nederland het "Financieel Gezond Certificaat" uitgereikt aan Combi Vloeren. Om in aanmerking te komen voor "een groene vlag", moet een bedrijf volgens Graydon voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De kans op wanbetaling moet zeer laag zijn
De kans op wanbetaling geeft het risico aan dat een bedrijf in de komende 12 maanden insolvent raakt en niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt bepaald op basis van de jaarcijfers, het betaalgedrag en demografische kenmerken als omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche. De kans op wanbetaling wordt weergegeven door en zogenaamde PD-rating. Deze rating is een combinatie van letters, die loopt van AAA (zeer laag risico) naar C (zeer hoog risico). Om in aanmerking te komen voor het Financieel Gezond Certificaat moet het bedrijf een rating hebben van A, AA of AAA. Het bedrijf moet minimaal de afgelopen 3 maanden deze rating hebben gekregen.

-
De geadviseerde kredietlimiet moet positief zijn
De geadviseerde maximale kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag Graydon het verantwoord acht krediet te verstrekken aan een bedrijf. Dit bedrag moet positief zijn om in aanmerking te komen voor het Financieel Gezond Certificaat.

- Het kredietinformatie rapport bij Graydon dient voor minimaal 75% gevuld te zijn
Het is noodzakelijk dat Graydon een zo compleet mogelijk beeld heeft van het bedrijf. Graydon bekijkt dit aan de hand van het zogenaamde kredietinformatie rapport. Hiervoor heeft Graydon onderzoeksspecialisten in dienst die dagelijks de rapporten bijwerken. Ook bedrijven zelf kunnen hun bedrijfsgegevens updaten via Graydon Bedrijfsprofiel om een zo compleet en up-to-date mogelijk rapport te krijgen.

- Graydon dient te beschikken over informatie in alle modules uit het kredietinformatie rapport
Dit wil zeggen dat Graydon, ongeacht de rechtsvorm van het bedrijf, gegevens moet hebben over de volgende onderwerpen:
Algemene bedrijfsgegevens zoals contactgegevens en het aantal werknemers.
De bedrijfsleiding en eigendomsverbindingen
Jaarrekeningen en ratio's
Het kredietadvies
Jaarrekeningen aanwezig 

Download het Financieel gezond document