Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Combi Vloeren b.v. gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar d.d. 11-05-05 onder depotnummer 05/151. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.